Lower Stretches

The Afon Dwyfor lower stretches extends from the tidal range at Llyn Dwy Afon/Junction Pool up towards Llanystumdwy.

 

 Llyn Ddwy Afon / Junction Pool.

Fel yr ail bwll ar yr afon sy’n dal pysgod, mae’n berffaith i’w fentro gyda phry genwair fel mae’r llanw yn troi o unrhyw lan. Mae ganddo sianel tyfn trwy’r canol lle mae’r cerynt gan y Dwyfor a’r Dwyfach yn cwrdd cyn troi i fod yn isel yn ei gynffon.

As the second holding pool on the river, it’s perfect to try on a worm as the tide turns from either bank. It has a deep channel through the middle where both currents from Dwyfor and Dwyfach meet before shelving off at the tail end.

Llyn Trap / The Trap

llyn-dan-trap-dwyfor

Llyn Dan Trap

Un o’r pyllau sy’n cael ei ddefnyddio amlaf ar yr afon. Pwll tyfn ar ol y gwaith ar y coredau yn uwch fyny. Mae’n werth ei fentro gyda pry genwair yn ystod y dydd neu gyda phluen gyda’r nos. Mae wedi bod yn bwll effeithiol yn y tymhorau diweddarol.

It’s one of the most used along the river. Very deep after alterations to the weirs further up, it is now a must to try in the day with a worm or at night with a fly. It has been very productive over the past few seasons.

 

 

 

Cae Criw

cae-criw-afon-dwyfor

Cae Criw Afon Dwyfor

Wedi’r gwaith gael ei wneud ar y coredau, mae’r pyllau wedi profi i fod yn dyfn iawn ac mae’n bosibl i’w bysgota o ochr Aberkin. Cael ei ddefnyddio i effaith da gyda’r nos ar bluen, gyda throellwr ar lif neu gyda phry genwair ar lifogydd mwy.

After the work on the weirs, the pools haven proven to be very deep and are fishable from the Aberkin side. Can be fished effectively with a fly at night, spinner on floods and with a worm on bigger floods.

Recent Comments

Weather Updates


This weather forecast is generated by the Met Office Weather Widget