Middle Stretches

The middle stretches of the Afon Dwyfor extends from Llanystumdwy up to the village of Dolbenmaen.

 

Penmaenmawr.

Pwll Penmaenmawr, afon Dwyfor

Penmaen mawr, Afon Dwyfor

Gellir ei adnabod gyda’r garreg anferth ym mhen y pwll, mae’n effeithiol i’w bysgota gyda’r nos gyda phluen neu gyda bry genwair ar ddwr uchel.

Can be identified by the large rock at the head of the pool. It’s effectively fished at night with a fly or on a flood with a worm.

Noflyn.

Noflyn, Afon Dwyfor

Noflyn, Afon Dwyfor

Gyda’r gwaith ar y lan wedi’w gwblhau, mae wedi profi i fod yn bwll hir sy’n llifo yn araf gyda chydig iawn o rwystrau ynddo. Mae’n cael ei bysgota fwyaf gyda phluen gyda’r nos neu droellwr ar lif.

With the work on the bank being completed, it is a long, slow flowing pool with very little snags. It is mostly fished with a fly at night or with a spinner on a flood.

Pwll Berw.

Pwll Berw, Afon Dwyfor

Pwll Berw, afon Dwyfor

Pwll gyda rhaeadr yn ei ben. Mae’n dyfn yn y dwr gwyllt a sianel o cerrig man perffaith i roi pry genwair trwyddo ar ddwr isel. Mae’n bwll sy’n dal pysgod yn effeithiol trwy’r tymor.

This is a pool with a small waterfall at the head of the pool. It is very deep in the rough water with a channel of gravel through the middle, perfect for running a worm through it on low water. It holds fish throughout the season.

Llyn Glas.

Llyn Glas, Afon Dwyfor

Llyn Glas, Afon Dwyfor

Pwll isel a llif araf trwyddo, mae’n bwll gwych gyda’r nos gyda pluen neu gyda throellwr ar lifogydd.

A shallow, slow flowing pool, it excels when fished at night with a fly or on a spinner on a flood.

Llyn Meirch.

Llyn Meirch, Afon Dwyfor

Llyn Meirch, Afon Dwyfor

Pwll tyfn gyda 2 cored yn ei ben, mae’n well defnyddio’r cynffon ar gyfer rhoi pluen trwyddi, ond yn cael ei ddefnyddio yn effeithiol iawn ar bob dwr gyda phob techneg a ddweud y gwir. Pwll sy’n dal pysgod trwy’r tymor.

A deep pool which has 2 weirs ar the head, it’s better to use the tail end to put a fly through it at night, but is commonly used and to good effect on all types of waters with all 3 methods. Holds fish throughout the season.

Recent Comments

Weather Updates


This weather forecast is generated by the Met Office Weather Widget